Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Administratorem Państwa danych osobowych(ADO) pozostanie firma APROMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brochowie (05-088) przy ulicy Plecewice 93. Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez firmę APROMET Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne.

Poniżej, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę APROMET Sp. z o.o. w oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wzajemnej współpracy handlowej,marketingu produktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu naszej firmy jakim jest bezpośredni wzajemny handel.
 2. Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, o zmianie nazwy (Firmy ), adresu lub siedziby,
  b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych APROMET Sp. z o.o.
  c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z APROMET Sp. z o.o. przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności zobowiązującymi przepisami prawa, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących APROMET Sp. z o.o.
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) 
 5. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych i wniesienie sprzeciwu – serwis@apromet.pl
 8. Jednocześnie zezwalamy na przetwarzanie naszych danych przez Państwa w tych samych celach.

Z poważaniem,
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Cena: